ІНСТИТУТ "ВИЩА ШКОЛА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ"
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Місія Вищої школи державного управління - підготовка високопрофесійних управлінських кадрів для органів державної влади та органів місцевого самоврядування для реалізації функцій держави у сфері публічного адміністрування із числа випускників вищих навчальних закладів та молодих державних службовців.
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

 

Слухачі мають можливість обрати для поглибленого вивчення одну із запропонованих спеціалізацій: "Глобальне врядування", "Новий публічний менеджмент" та "Європейська інтеграція".

Навчання слухачів тривалістю 18 місяців включає стажування у органах державного управління в Україні, у тому числі Адміністрації Президента України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України та Апараті Верховної Ради України, а також в органах влади зарубіжних країн.

Окремі лекції викладаються  англійською мовою.

Навчання слухачів завершується державною атестацією, яка включає державний екзамен та публічний захист магістерської роботи.

Після успішного закінчення Інституту «Вища школа державного управління» випускник отримує диплом державного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» про другу вищу освіту та отримує направлення на роботу згідно з договором.

З повагою,
Дирекція ІВШДУ

 

 

© Вища школа державного управління Національної академії державного управління при Президентові України