ІНСТИТУТ "ВИЩА ШКОЛА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ"
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Місія Вищої школи державного управління - підготовка високопрофесійних управлінських кадрів для органів державної влади та органів місцевого самоврядування для реалізації функцій держави у сфері публічного адміністрування із числа випускників вищих навчальних закладів та молодих державних службовців.
СЛУХАЦЬКА РАДА

 

У Національній академії діє орган самоврядування слухачів факультету денної форми навчання – Рада слухачів, що покликана захищати соціальні, економічні та культурні інтереси слухачів.

Голова та члени Ради обираються на загальних зборах слухачів Національної академії шляхом голосування. Голова Ради слухачів входить до складу Вченої ради навчального закладу і бере участь у її роботі.

З ініціативи Ради слухачів проводяться різноманітні заходи, вечори відпочинку та спортивні змагання, в яких активну участь бере колектив закладу.
© Вища школа державного управління Національної академії державного управління при Президентові України