ІНСТИТУТ "ВИЩА ШКОЛА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ"
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Місія Вищої школи державного управління - підготовка високопрофесійних управлінських кадрів для органів державної влади та органів місцевого самоврядування для реалізації функцій держави у сфері публічного адміністрування із числа випускників вищих навчальних закладів та молодих державних службовців.
МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА З ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ


 

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів публічного адміністрування (МПА) розроблена Національною академією спільно з Вищою школою управління та права (Берлін) за сприяння Німецького товариства технічної співпраці (GTZ) та підтримки уряду Федеративної Республіки Німеччини. Програма передбачає викладання окремих дисциплін англійською мовою.
Місія програми: підготовка фахівців для роботи у сфері публічного управління, які забезпечать європейський рівень надання адміністративних послуг на засадах запровадження у практику діяльності принципів демократичного врядування.
Підготовка в рамках програми здійснюється за трьома спеціалізаціями: "Демократичне врядування", "Європейська співпраця", "Регіональний розвиток".
Випускникам спеціальності "Публічне адміністрування" мають бути притаманні такі види компетентностей:

Цільова група спеціальності - талановита і освічена молодь, державні службовці, працівники структур, що надають управлінські та адміністративні послуги, випускники вищих навчальних закладів.
Методика навчання: організація навчального процесу, спрямована на практичну діяльність; фундаменталізація та індивідуалізація підготовки; навчання і стажування поєднуються в процесі навчання.
Навчання спрямоване на засвоєння таких навичок:
За спеціальністю "Публічне адміністрування" викладаються нормативні навчальні дисципліни:
Слухачі, які успішно засвоїли програму навчання і достатньо володіють іноземною мовою, відбираються для стажування за кордоном та можуть продовжувати навчання в одному із закордонних вищих навчальних закладів.

© Вища школа державного управління Національної академії державного управління при Президентові України