ІНСТИТУТ "ВИЩА ШКОЛА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ"
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Місія Вищої школи державного управління - підготовка високопрофесійних управлінських кадрів для органів державної влади та органів місцевого самоврядування для реалізації функцій держави у сфері публічного адміністрування із числа випускників вищих навчальних закладів та молодих державних службовців.
 
 
ПРО ВИЩУ ШКОЛУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Вища школа державного управління (далі - ВШДУ) - навчально-науковий інститут Національної академії державного управління при Президентові України і є провідним навчальним закладом в Україні з питань професійної підготовки управлінських кадрів для сфери публічного адміністрування.

Щорічно в інституті проводиться набір 50 слухачів на престижну програму "Магістр державного управління (MPA)". Програма MPA - це стандарт, розроблений Національною академією державного управління при Президентові України спільно з Берлінською школою економіки і права за підтримки уряду Федеративної Республіки Німеччина. Переваги програми полягають у міждисциплінарних зв'язках, що дають можливість вивчати економіку, право, статистику, політичну теорію, стратегічне управління, міжнародні відносини, національну безпеку та кілька іноземних мов.


Навчання слухачів за програмою MPA триває 18 місяців та завершується стажуванням в органах державного управління в Україні, у тому числі Адміністрації Президента України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України та Апараті Верховної Ради України, а також в публічних інституціях інших країн.


Слухачі навчаються за однією з п'яти спеціалізацій: демократичне врядування, європейська співпраця, регіональний розвиток, стратегічне планування та реалізація політики національної безпеки, управління цільовими програмами і проектами. У процесі навчання за кожним слухачем ВШДУ закріплюється наставник із представників вищого корпусу державної служби, українського політикуму, науково-педагогічних працівників.


Викладання дисциплін у ВШДУ здійснюється українською та англійською мовами.


Випускники ВШДУ орієнтовані на вищі ешелони державної влади і керівні позиції у приватному, комерційному секторах та провідних міжнародних організаціях як в Україні, так і за кордоном.

© Вища школа державного управління Національної академії державного управління при Президентові України